Ostatní

Realizujeme veškeré možné práce v oboru stavebnictví:

 • ochrana ocelových konstrukcí (specialitou firmy jsou úložná potrubní zařízení – např. přivaděče k turbínám a podobně)
 • sanace a ochrana betonu a betonových konstrukcí
 • hydroizolace betonu (stěrkové a stříkané izolace)
 • ochrana dřevěných konstrukcí
 • tryskání ocelových a betonových konstrukcí mokrou cestou do 2000 bar a suchým abrazivem

K rozšíření působnosti otevřela na přelomu let 1998 a 1999 naše firma pobočkovou kancelář a sklad ve vlastních prostorách v Praze.

V roce 2002 rozšířila činnost o kamenické a zemní práce.

 • regulace vodních toků
 • čištění příkopů, stok a výkopy rýh
 • odbahňování
 • odtěžování vrstev materiálu a skrývky
 • terénní úpravy
 • zřizování zpevněných ploch a polních vozovek
 • odvodňování – výkop profilových stok a zakládání drenáží
 • břehová opevnění, kamenné opěrné zdi, kamenné dlažby

V roce 2003 se společnost AVE-servis i dále zaměřila na provádění monolitických betonových konstrukcí průmyslových staveb.

– v uvedených činnostech poskytujeme tyto služby :

 • konzultace a poradu
 • realizace stavebních prací
 • obchod
 • servis (záruční a pozáruční)
 • školení
 • technická podpora

Zajímají vás naše reference ohledně této služby? Prohlédněte si je zde.

ZOBRAZIT REFERENCE