O nás

Společnost AVE-servis byla založena 24.6. 1994 jako společnost s r.o. Z počátku se věnovala výhradně obchodní činnosti a to prodejem a distribucí chemických stavebních materiálů. V roce 1995 rozšířila svou aktivitu o specializované stavební práce, které zahrnovaly  široké spektrum prací a technologií a stala se tak dynamickou specializovanou stavební firmou v oboru sanace betonových a ocelových konstrukcí, převážně v oblasti vodohospodářských a inženýrských staveb s akčním rádiusem na celém území České republiky.

Jednalo se zvláště o tyto činnosti:

 • ochrana ocelových konstrukcí (specialitou firmy jsou úložná potrubní zařízení – např. přivaděče k turbínám a podobně)
 • sanace a ochrana betonu a betonových konstrukcí
 • hydroizolace betonu (stěrkové a stříkané izolace)
 • ochrana dřevěných konstrukcí
 • tryskání ocelových a betonových konstrukcí mokrou cestou do 2000 bar a suchým abrazivem

Po roce 1997 rozšířila firma AVE-servis svou nabídku o obory zpracovávající speciální chemické stavební materiály v občanských, průmyslových a inženýrských stavbách.

 • průmyslové podlahy (epoxidové, polyuretanové – pro interiérové i exteriérové využití)
 • potápěčské – průzkumné, sanační a izolační práce
 • injektážní práce (proti tlakové vodě, zpevňování podloží atd.)

K rozšíření působnosti otevřela na přelomu let 1998 a 1999 naše firma pobočkovou kancelář a sklad ve vlastních prostorách v Praze.

V roce 2002 rozšířila činnost o kamenické a zemní práce.

 • regulace vodních toků
 • čištění příkopů, stok a výkopy rýh
 • odbahňování
 • odtěžování vrstev materiálu a skrývky
 • terénní úpravy
 • zřizování zpevněných ploch a polních vozovek
 • odvodňování – výkop profilových stok a zakládání drenáží
 • břehová opevnění, kamenné opěrné zdi, kamenné dlažby

V roce 2003 se společnost AVE-servis i dále zaměřila na provádění monolitických betonových konstrukcí průmyslových staveb.

– v uvedených činnostech poskytujeme tyto služby :

 • konzultace a poradu
 • realizace stavebních prací
 • obchod
 • servis (záruční a pozáruční)
 • školení
 • technická podpora

Naši pracovníci jsou pravidelně školeni a seznamováni s novými trendy v těchto speciálních stavebních oblastech. S výrobci materiálů jsme stále v kontaktu a není výjimkou, ani jejich přímý dozor na stavbě.

Z pohledu organizace činnosti u firmy AVE-servis, zahrnuje tato technickou integraci celé firmy, veškeré potřebné aktivity k realizaci projektu od jeho přípravy, návrhu celkové koncepce, přes jeho řízení, stanovení a dodržování harmonogramu prací, zajištění veškerých povolení, až po koordinaci všech zúčastněných subdodavatelů. Školení partnerů, kteří se podílejí na realizaci projektu, je klíčovým předpokladem jeho úspěšného dokončení.

Součástí celkového přístupu jsou i případné další nestandardní požadavky. Péče o zákazníka nekončí podepsáním předávacího protokolu. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis v rozsahu podle potřeb uživatele a podpora specialistů firmy při nestandardních provozních situacích.

V roce 2004 byla firma certifikována na systém řízení jakosti – ČSN EN ISO 9001:2001. V roce 2007 jsme získali dále certifikáty OHSAS 18001:1999 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Každoročně pak podstupuje naše společnost recertifikační audity u společnosti „Bureau Veritas.“

Společnost AVE-servis má vyvinutou technologii pro opravu vnitřního povrchu tlačného potrubí v elektrárnách, úpravnách vod a podobně – s dlouhodobou garantovanou životností.